KURUMSAL

Amacımız;

Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı’nın ana gayesi, ülkemizde siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik, öncelikli olarak zihinsel melekeleri yüksek engelli bireylerin sahip oldukları potansiyelleri ortaya çıkararak ülkemize kazandırılması ve ülke savunmasına katkı sağlanmasıdır.  

 

Misyonumuz;

Ülkemiz için hayati önem arz eden savunma, elektronik haberleşme, enerji, kritik kamu hizmetleri, su yönetimi,  ulaştırma, bankacılık, finans v. b. kritik altyapıların siber saldırılardan korunması için ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik olarak, siber güvenlik alanında engelli engelsiz karma yapıda verilecek eğitimle ülkemize önemli değerler kazandırılmasına katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz;

Vakfın amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak; Savunma Sanayii Müsteşarlığının vizyonu doğrultusunda kamu, üniversite, sektörel kurumlar, yerel yönetimler, meslek birlikleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları (STK) ile işbirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektir.