Eğitim Programları

Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği ve Metaverse alanında ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının karşılanmasına katkı sağlanması amacıyla; sayısal alanda yetenekli engelli bireyler öncelikli olmak üzere; siber güvenlik, bilgi güvenliği ve Metaverse eğitim planımızda bulunan temel konulardır. 

Siber Güvenlik

Siber Güvenlik alanında ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının karşılanması amacıyla, sayısal alanda yetenekli engelli bireyler öncelikli olmak üzere, Operatör, Siber Güvenlik Uzmanı ve Beyaz Şapkalı Hacker seviyelerinde eğieimler konusunda uzman eğitimciler tarafından verilecektir. Engelli bireyleri sosyal ve akademik yaşama katılmaktan alıkoyan etkenlerin en aza indirilmesi yanında ülkemize nitelikli insan kaynağı sağlanması hedeflenmiştir.

Metaverse

Engelli bireyleri sosyal ve akademik yaşama katılmaktan alıkoyan etkenlerin en aza indirilmesi yanında Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Metaverse alanında ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün karşılanmasına katkı sağlanması amacıyla; engelli bireyler öncelikli olmak üzere; uzman eğitmenlerce  Metaverse eğitimi verilecektir. 

Özel Siber Güvenlik

Medikal Siber Güvenlik  vb. siber güvenliğin ihtiyaç duyulan spesifik alanlarında nitelikli insan kaynağının karşılanması amaçlanmaktadır.